PRIVACYVERKLARING

VAN LANGEN MEDIA is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
VAN LANGEN MEDIA   Schutsboom  53   5706 KH   Helmond   tel:   kantoor 0492 – 662721  mobiel 06 576 58 191

Vragen en/of opmerkingen over onze privacy verklaring kunt u sturen naar info@langenmedia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken.

VAN LANGEN MEDIA verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • bedrijfsnaam
 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummers
 • bankrekeningnummers

  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

VAN LANGEN MEDIA verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 •      Het afhandelen van jouw bestelling en/of betaling
 •      Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 •      Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 •      Om goederen en diensten bij je af te leveren
 •      VAN LANGEN MEDIA verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming.

VAN LANGEN MEDIA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Je kunt ons vragen welke volgende computerprogramma’s of -systemen wij gebruiken.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

VAN LANGEN MEDIA bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 1 jaar voor persoonsgegevens (personalia, adres), met het doel om in voorkomende gevallen contact met je op te nemen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

VAN LANGEN MEDIA verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

VAN LANGEN MEDIA gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden, bijvoorbeeld bij toekomstig bezoek. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. We plaatsen geen cookies (zoals een Facebook Pixel code) die jouw surfgedrag bijhouden om op maat gemaakte content en advertenties te kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VAN LANGEN MEDIA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@langenmedia.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. VAN LANGEN MEDIA wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VAN LANGEN MEDIA neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dat doen we met:

 • Beveiligingssoftware,
  zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS
  (voorheen SSL) Wij versturen je gegevens via een beveiligde internetverbinding.
  Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 •  

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 4 december 2022